17-18 grudnia - Włodzienin

W grudniu zakończyliśmy sezon 2022 wspólną Wigilią w ziemiance we Włodzieninie. Przygotowaliśmy świąteczny wystrój ziemianki, a także przygotowaliśmy film pokazujący urywki z żołnierskiego życia. W ramach projektu postanowiliśmy się wcielić w sylwetki grenadierów pancernych WH z późnego okresu wojny właściwych na zimę 1944/1945 roku.Materiał z manewrów na YouTube:

Znajdź nas na Facebooku