17-19 czerwca - Dąbrowiecka Góra

W czerwcu 2022 r. wspólnie z GRH Die Normandie i zaproszonymi goścmi odbyliśmy manewry w Dąbrowieckiej Górze. Nasze sylwetki były inspirowane sylwetkami żołnierzy 12. SS-Panzerdivision „Hitlerjugend" w trakcie walk w Normandii latem 1944 roku. Podczas manewrów przeprowadziliśmy szkolenie z musztry, poruszania się w terenie i komend, a także przeprowadziliśmy szereg zajęć teoretycznych na podstawie opracowanych oryginalnych regulaminów.  
Znajdź nas na Facebooku