Gdzie nas spotkać?

Plany na rok 2023

26-27 maja 2023 r. - Włodzienin - Monte Cassino 1944
8-10 czerwca 2023 r. - Pustynia Błędowska - Tobruk 1942
15-16 lipca 2023 r. - Porąbka - Normandia 1944

 

Znajdź nas na Facebooku