Wyszkolenie

W tym dziale znajdziesz informacje dotyczące niemieckiego wyszkolenia w trakcie Drugiej Wojny Światowej. Między dotyczące używanych formacji, musztry, taktyki, sygnałów i tym podobnych...

Musztra :

Znajdź nas na Facebooku