6 Dywizja Pancerna - 30 lipca 1944 Kowno

W dniach 18-19 kwietnia udaliśmy się do Włodzienina aby wcielić się w sylwetki grenadierów pancernych 6 Dywizji Pancernej walczących desperacko w ostatnich dniach lipca na Litwie. Katastroficzne skutki operacji "Bagration" sprawiły, że w końcu lipca 1944 Wehrmacht zaczął odwrót z terenów Litwy. W dniu 28 lipca 1944 3 Front Białoruski rozpoczął ofensywę w kierunku Kowna w celu zniszczenia koncentracji wojsk niemieckich na zachodnim brzegu Niemna, wyzwoleniu Kowna oraz osiągnięciu granic Prus Wschodnich. Pod koniec lipca w okolicy znajdowały się elementy 10 dywizji piechoty, 2 dywizji pancernych, 2 brygad piechoty oraz 30 osobnych pułków i batalionów. 29 lipca Rosjanie byli już 6-18 km od swoich pozycji wyjściowych, następnego dnia niemiecki opór w okolicach Niemna został przełamany. Szybkie postępny w kierunku Wyłkowyszek zagroziły odcięciem niemieckim jednostkom w okolicach Kowna i zmusiły je do odwrotu. Wojska radzieckie rankiem 1 sierpnia zajęły miasto.

Zdjęcia :

 
Znajdź nas na Facebooku