27 stycznia - Włodzienin

W styczniu odbyły się manewry inaugurujące nasz sezon rekonstrukcyjny. Była to okazja do przećwiczenia musztry, poruszania się w terenie oraz przeglądu naszego zimowego wyposażenia. Korzystając z gościny Parku Historii we Włodzieninie na naszą kwaterę wybraliśmy ziemiankę, przygotowaliśmy również racje żywnościowe w oparciu o materiały źródłowe. Po pomalowaniu  hełmów i puszek wapnem wybraliśmy się na patrol po okolicy. Punktem docelowym był zniszczony w 1945 młyn wodny, który służył za kwaterę sztabu niemieckiego w trakcie walk na tych terenach.

Zdjęcia: Retrografia

Leica IIIC (1940)

Rolleiflex Automat (1938)

 
Znajdź nas na Facebooku