26 Dywizja Piechoty "Operacja Bagration" - 23 Czerwca 1944 Orsza

23 Czerwca 1944, Orsza (Białoruś), 26 Dywizja Piechoty "Operacja Bagration"

W przedostatni weekend sierpnia udaliśmy do Parku Historii we Włodzieninie, gdzie wcieliliśmy się w żołnierzy 26 Dywizji Piechoty na stanowisku obronnym pod Orszą (Białoruś) w drugiej połowie czerwca 1944 roku.
6 czerwca 1944 Alianci wylądowali w Normandii, inwazja na północną Francję traktowana jest często jako jeden z najbardziej dotkliwych ciosów dla armii niemieckiej, który w znacznym stopniu przyczynił się do klęski. Dużo poważniejsza i dotkliwsza okazała się operacja na froncie wschodnim rozpoczęta trzy tygodnie później pod kryptonimem "Bagration". Rok 1944 zaczął się dla Niemiec pod znakiem zaciekłej walki o utrzymanie ciągłości frontu o długości 2200 km. Przewaga liczebna w ludziach i sprzęcie zaczęła być kolosalna, a straty niemieckie stały się niemożliwe do uzupełnienia. Na pewnych odcinkach frontu dostawy sprzętu i amunicji były tak małe, ze dowódcy musieli amunicję wydzielać. Pomimo trudnego położenia Wehrmacht nadal stanowił potężną siłę, a żołnierze zdeterminowani byli walczyć. W marcu 1944 Hitler zaczął mieć obsesje na punkcie tworzenia rejonów umocnionych
z miasteczek i miast Związku Radzieckiego, na obszarze działań Grupy Armii "Środek'' na którą miał spaść cały ciężar nowej sowieckiej ofensywy rozkaz utworzenia ''twierdz'' dotyczył miast Bobrujsk, Mohylew, Orszę i Witebsk.Od końca 1943 roku Heeresgruppe Mitte zajmowała zasadniczo te same pozycje, zdążono w tym czasie stworzyć duży system umocnień obronnych. W niektórych miejscach
umocnienia te składały się tylko z linii okopów, a w innych były to imponujące stanowiska obrony z dziesiątkami umocnionych gniazd karabinów maszynowych i moździerzy.Jeden z takich lepiej umocnionych odcinków postanowiliśmy odtworzyć.

Zdjęcia :

  • Radek
 
Znajdź nas na Facebooku