20-21 luty - Włodzienin

Pod koniec lutego przeprowadziliśmy zimowe manewry szkoleniowe we Włodzieninie. Główny nacisk położyliśmy na trening z wykorzystaniem granatów.

W trakcie manewrów korzystaliśmy z oryginalnych granatów ćwiczebnych.Noc spędziliśmy w ziemiance udostępnionej dzięki uprzejmości Parku Historii we Włodzieninie.

Pod okiem Unteroffiziera Notzona ćwiczyliśmy musztrę bez broni.
Jednym z elementów manewrów było również pociągnięcie sprawnej linii telefonicznej z wykorzystaniem oryginalnych telefonów FF33.Zdjęcia zostały wykonane aparatem Leica IIIC z 1942 roku.

Znajdź nas na Facebooku